Kemo Beyin ve Kişilik Değişiklikleri

Topluluğumuzdan kemo beyin ile mücadelelerini çok sık duyuyoruz.

 

Kanser hastalarında tedavi öncesi, tedavi sırasında veya sonrasında mental bozukluklar görülebilmektedir. Onkoloji alanında bu durum kemo-beyin olarak adlandırmaktadır.

 

Kemo beyin görülen hastalarda tipik olarak  zihinsel bulanıklık hissi, konsantrasyon bozukluğu, hatırlama zorluğu, işleri bitirmede problemler ve yeni şeyler öğrenmede zorluklar görülmektedir. Bu ve diğer bilişsel sorunlar, bir kişinin hayatını gerçekten etkileyebilir ve kemoterapiden sonra yaygın bir kişilik değişikliğidir.

 

Ancak bazen duyduğumuz bir diğer fenomen de "kemoterapi öfkesi" dir.

 

Öfke, kansere ve getirdiği birçok zorluğa karşı tamamen makul bir yanıttır. Ancak bazı kanser hastalarının tedavilerine sinirlilikte, öfkeli patlamalarda ve hatta saldırgan davranışlarda ani, karakteristik olmayan bir artış eşlik eder. Bu, hem kansere yakalanan kişi hem de sevdikleri için gerçekten endişe verici ve üzücü olabilir. 

  

Bu davranış tamamen duygusal bir tepki olsa da, ilaç ve tedaviden etkilenme olasılığı da vardır. Çoğunlukla kanser tedavilerine, tedaviyi daha verimli hale getirmek ve bazı yan etkileri yönetmek için steroidler eşlik eder. Ne yazık ki, steroidlerin potansiyel bir yan etkisi duygudurum dalgalanmalarında ve özellikle sinirlilik ve öfkede - bazen "öfke öfkesi" olarak adlandırılan bir artıştır. 

 

Uzman Klinik Psikolog

 Ceren Camadan Gümüş

DESTEK yaz,
3853'e gönder
Mucizelere Ortak Ol!