Kurumsal Kimlik

Kurumsal Kimlik
Kurumsal Kimlik

Türk Kanser Derneği logosu daire içinde kurdeleden oluşmakta olup, dairenin etrafında Türkçe ve İngilizce olarak TÜRK KANSER DERNEĞİ - TURKISH CANCER SOCIETY 1964 yazmaktadır. Kurdele içindeki her bir renk farklı kanser çeşidini temsiler.

Türk Kanser Derneği logo uygulamasında "Kurumsal Kimlik Klavuzu"nda belirlenen standartlarının dışına çıkılmamalıdır. 

Kullanımda, bu klavuzda belirlenenlerin dışında görsel, tipografik ve grafik unsurlar yer alamaz.

PDF dosyasını görüntüle
DESTEK yaz,
3853'e gönder
Mucizelere Ortak Ol!