İkinci Görüş

Çoğu zaman, kanser tanısını kesin olarak saptamak güç olabilir. Kullanılan ileri tetkikler sayesinde kanser tanısını %90 oranında kesinleştirmek ise mümkündür. Bununla birlikte, bir çok kanser kuşkusu veren belirtiler, başka hastalık belirtilerine benzediği için bazı vakalar hekimlerin gözlerinden kaçabilir.

Görsel ve patalojik tetkiklerin değerlendirilmesinde de farklı yorumlar ortaya çıkabilmektedir.

 Bu nedenle konulan tanı ne olursa olsun kanser kuşkusunun yer aldığı durumlarda ikinci bir değerlendirme yapılması tüm dünyada yaygın olarak kullanılan bir uygulamadır.

Ayrıca farklı kanser türlerinde ve kanserin farklı evrelerinde birden fazla tedavi yöntemi kullanılabilmektedir. Dolayısıyla her kanser hastası, bu tedavi yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Önerilen tedavinin tüm yarar ve riskleri düşünülerek hangi tedavi yöntemi uygulanacağına hekimlerle birlikte karar verilmelidir.

Türk Kanser Derneği, sizlere gerek konulan tanı hakkında, gerekse uygulanabilecek tedavi yöntemleri konusunda bilgilendirme ve değerlendirme hizmeti vermektedir.  Bu tür hizmetler için çok sayıda uzmanın bilgi ve deneyiminden yararlanabilme olanaklarını sizlere sunmaktadır.

DESTEK yaz,
3853'e gönder
Mucizelere Ortak Ol!