Genetik Test

Epigenetik, gen ifadesinin çevresel faktörler, yaşam tarzı seçimleri ve hatta düşüncelerimiz ve duygularımız gibi DNA dizisinin ötesindeki faktörlerden nasıl etkilenebileceğini araştıran bir çalışma alanıdır. Bu etkilerin sağlığımızı, gelişimimizi ve hastalığa yatkınlığımızı nasıl etkileyebileceğini anlamamıza yardımcı olur.

Her fırsatta erken teşhisin hayati önemine dikkat çeken ve sağlıklı bir toplum için çaba sarfeden Türk Kanser Derneği olarak, genlerimizin farkında olup yatkınlıklarımızı öğrenebilmemizi ve hastalığa yakalanmadan önlem alabilmemizi mümkün kılan epigenetik çalışma alanını destekliyor ve herkesin genetik testlere daha uygun fiyatlar ile ve anlaşılabilir bir şekilde ulaşabilmesini sağlamak için Epigenetic Coaching ile birlikte yola çıkıyoruz.

Epigenetic Coaching genetik testleri epigenetik yaklaşımlarla yorumlayarak kişilerin optimum yaşam tarzlarını beslenme, takviye ve egzersiz gibi bir çok açıdan ele almaktadır. Bu doğrultuda kişilerin hastalık yatkınlıkları ve bu hastalıklara karşı önlem almak için nasıl bir yaşam tarzı benimsemeleri gerektiği aktarılır.

Testler Epignetic Coaching ekibindeki geniş ve donanımlı bilim insanları tarafından tasarlanmış ve yorumlanmıştır. Testlerin uygulaması oldukça basittir ve bir tükürük örneği ile çalışılır. Alınan tükürük örnekleri İngiltere’de anlaşmalı laboratuvar’a analiz için gönderilir ve sonuçlar uzman ekipler ve Epigenetic Coaching yazılımı ile birlikte oluşturulur.

Test Paketleri:

Standart PaketPremium PaketMikrobiyota Paketi
 • BESLENME PANELİ
 • VİTAMIN VE BESİN DESTEK PANELİ
 • DETOKSİFİKASYON PANELİ
 • BAĞIRSAK PANELİ
 • RUH SAĞLIĞI PANELİ
 • OTOİMMÜN PANELİ
 • METİLASYON PANELİ
 • BESLENME PANELİ
 • VİTAMIN VE BESİN DESTEK PANELİ
 • DETOKSİFİKASYONPANELİ
 • BAĞIRSAK PANELİ
 • RUH SAĞLIĞI PANELİ
 • OTOİMMÜN PANELİ
 • METABOLİK SENDROM PANELİ
 • KARBONHİDRAT VE YAĞ PANELİ
 • KİLO KONTROL PANELİ
 • KADIN/ERKEK SAĞLIĞI PANELİ
 • SPOR PANELİ
 • METİLASYON PANELİ
 • UYKU PANELİ
 • KARDİYOVASKÜLER PANEL
 • MİKROBİYOM YAŞINIZ
 • MİKROBİYOM ÇEŞİTLİLİĞİNİZ
 • TAKSONOMİK ANALİZ
 • YAKIN PROFİL ANALİZİ
 • DİYARE (İSHAL)
 • KABIZLIK
 • İSHAL
 • ŞİŞKİNLİK
 • HUZURSUZ BAĞIRSAK SENDROMU (IBS)
 • İNFLAMATUAR BAĞIRSAK SENDROMU (IBH)
 • CROHN HASTALIĞI
 • ÜLSERATİF KOLİT
 • OBEZİTE
 • TİP 2 DİYABET
 • KORONER KALP HASTALIĞI
 • BÖBREK TAŞI
 • BÜTİRİK ASİTBİYOSENTEZİ
 • POLİAMİN VE PROPİYONAT BİYOSENTEZİü
 • TRİMETİLAMİN (TMA) KONVERSİYONU
 • SEROTONİN BİYOSENTEZİ
 • GAMMA AMİNO BÜTİRİK ASİT (GABA) BİYOSENTEZİ
 • EPİGENETİK KOÇLUK EKİBİ
 • MİKROBİYOTA & GEN SONUÇLARI

 

Paketler hakkında detaylı bilgi almak ve Türk Kanser Derneği'ne özel indirimli fiyatlardan yararlanmak için 0212 238 30 30 numaralı telefondan iletişime geçebilirsiniz.

 

 

DESTEK yaz,
3853'e gönder
Mucizelere Ortak Ol!