Psikolojik Destek

Psikolojik destek, kanser hastasını yaşama bağlar, medikal tedavinin olumlu etkilerini büyük ölçüde arttırır.
Kanserle savaşta beden kadar ruhun da tedavi edilmesi ve desteklenmesi, tedavinin başarılı olabilmesinde büyük önem taşır. Psikolojik destek, hastanın yaşam kalitesini de artırır.

Bazen memede fark edilen küçük bir kitle, bazen idrarda kanama, geçmeyen öksürük ya da şekli değişen bir ben nedeniyle doktora gittiğinde “kanser” olduğunu öğrenen bir hastanın yaşadığı şok, inkar, öfke, üzüntü, korku gibi duygulara zaman zaman eşlik eden suçluluk duygusu, hem hasta hem de hasta yakınlarının psikolojik sorunlar yaşamasına neden olmaktadır. Bu duygular, kişinin iş ve sosyal hayatı da dahil tüm yaşamını etkileyerek bir kriz durumu yaratabilir. Kanserle savaşta beden kadar ruhun da tedavi edilmesi ve desteklenmesi, tedavinin başarılı olabilmesinde büyük önem taşır. 

KANSER, HASTANIN DUYGULARINI DA ETKİLER.
Kişiye, tetkik süreçleri sonrası kanser tanısı konulduğunda, bedende yaşanan bu değişime karşı; cerrahi, tıbbi onkoloji, radyasyon onkolojisi birimlerince savaş açılır. Vücuttaki bu yabancılaşmış hücreler ameliyat sonrasında kemoterapi ve bazen de radyoterapi gibi uzun ve sabır gerektiren tedavi süreçleri ile atlatılmaya çalışılır. İşte bu noktada tüm güçler bedenin iyiliği için çalışırken, zihin ve duyguların verdiği savaş, göz ardı edilebilir. Kişinin bedeninde yaşanan bu soruna eşlik eden ruhsal sorunun da var olabileceği unutulmamalıdır.

TEDAVİDE BAŞARI İÇİN PSİKOLOJİK DESTEK ŞART!
Kanser hastaları için psikolojik destek çok önemlidir. Kanserin yaşamı tehdit eden önemli bir hastalık olması hem hastayı hem de yakınlarını psikolojik açıdan etkilemektedir. Hasta için gelecek kaygısı, yaşam ideallerinin tehdit altında olması, güç ve kontrolün her şeye yetmeyebileceği gerçeği, sosyal rollerin değişimi, organ kaybı ya da saç kaybı yaşama gibi beden değişiklikleri, bağımlı ve muhtaç olma gibi hisler hastada ve hasta yakınlarında endişeye neden olur. Hastalığın etkilediği organa göre; biyolojik etkileri, hastalık algısı ve tetkik süreçlerinin yorucu psikolojik etkileri, tedavilerin yan etkileri nedeniyle de psikolojik sıkıntılar yaşanabildiği bilinmektedir. Mutsuzluk, isteksizlik, hayattan tat almama, uykusuzluk, yorgunluk, iştahsızlığın yanı sıra endişe atakları, öfke nöbetleri ve ölüm korkusu sıklıkla bu sürece eşlik eder. Bu süreçte hastaya gerekli psikolojik destek sağlanmazsa, hastalığın beden üzerinde yarattığı etkilerin kontrolü de güçleşecektir.

PSİKOLOJİK DESTEK, TEDAVİ BAŞARISINI ARTIRIR.
Yapılan araştırmalar sonucu elde edilen verilere göre kanser hastasına yönelik yapılan psikolojik destek çalışmalarının başarılı olması, yani sağlanabilecek olan ruhsal iyilik halinin etkililik açısından kemoterapi ajanları kadar yararlı olabildiği kanıtlanmıştır. Kanser psikolojisi ile ilgilenen uzmanların her hastaya özgü belirleyeceği destek tedavileri, hasta ve hasta yakınlarının bu zorlu süreci daha kolay atlatmasını sağlayacaktır. Hastaların psikolojik durumlarındaki düzelme ve kazandıkları pozitif bakış açısı, yaşam kalitelerini ve tedavilerindeki başarı şansını da artırmaktadır. Sağlıklı yaşamdan bir anda ortaya çıkan hastalık sürecine uyum sağlayabilme, bedensel ve ruhsal açıdan iyi hissedebilme, mücadele gücünü artırabilme gibi olumlu yönde değişimler, bu destek tedavileri ile mümkündür. Ayrıca; kaygı, huzursuzluk, depresyon, uykusuzluk, halsizlik, mide bulantıları ve ağrı gibi bedensel ve psikolojik şikayetlerle mücadele ve baş etme gücünün artması, benzer krizi yaşayan aile bireylerinin sağlıklı bir şekilde hastaya destek sisteminin içine katılması, sekteye uğrayan sosyal hayat, sorumlulukların paylaşımı, iş ve ekonomik hayat ile ilgili düzenin yeniden sağlanabilmesi konusunda psikiyatrik desteğin sağlanması çok önemlidir.

GRUP TERAPİLERİ DE YARARLI OLABİLİR.
Psikiyatrik rahatsızlıklara yönelik medikal tedavilerin yanında, kanser sürecine dair bilgilendirmelerin, bireysel ve aile terapileri ile benzer sıkıntıları paylaşan kişilerle yürütülen grup terapilerinin bu zorlu sürecin sıkıntıları hafifletmede faydalı olacağı da dikkate alınmalıdır. Sağlıklı bir bedene sahip olabilmenin en önemli şartının, kişinin ruhsal açıdan da kendini iyi hissetmesi ile sağlanabildiği unutulmamalıdır.

 

*Türk Kanser Derneği olarak, kanserle mücadele eden hastalarımıza ve yakınlarına, ücretsiz olarak psikolojik danışmanlık hizmeti sağlamaktayız. Siz veya yakınınızın psikolojik desteğe ihtiyacı olduğunu düşünüyorsanız, bize 0212 238 30 30 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.

DESTEK yaz,
3853'e gönder
Mucizelere Ortak Ol!